● kasvihuonetuotantoon
● taimistoille
● hedelmän- ja marjanviljelyyn
● avomaan erikoiskasvituotantoon
● viherrakentamiseen